Větrný Jeníkov/ČR – Výsledek hospodaření v zemědělství za rok 2017 byl zhruba stejný jako v roce 2016 tj. 12 mld. Kč. Na výsledku se projevilo sucho a vývoj cen. Zisk nepoklesl díky stabilitě vyplácených podpor a současně díky meziročnímu zlepšení ve zpeněžování živočišné produkce, které pokrylo pokles tržeb v produkci rostlinné. Vyplývá to ze šetření Zemědělského svazu ČR v členských podnicích.

Zisk z vlastního šetření Zemědělského svazu, dle účetnictví České republiky, byl v roce 2017 v absolutní hodnotě 12 mld. Kč, což je s nepatrným rozdílem stejný výsledek jako v roce 2016. Po přepočtu výsledek hospodaření činil 3 527 Kč/ha zemědělské půdy.

Je to díky vypláceným podporám, relativně vysokému objemu tržeb z pěstování obilí a řepky (druhé a třetí nejvyšší tržby) a současně díky meziročnímu zlepšení ve zpeněžování živočišné produkce se podařilo výsledek udržet. Mléko po několika letech opět přineslo nejvyšší tržby a stalo se tak komoditou číslo 1. Ke zvýšení cen došlo i v produkci jatečných prasat, která je dle výše tržeb komoditou č. 4. Žel, za dlouhodobé situace přetlaku dovozů masa a masných výrobků, nízkého zpeněžování a plošného rozdělování dotací bez zásadního ohledu na živočišnou výrobu se živočišná výroba stále nevyplácí.

Všechny kraje byly v zemědělství v r. 2017 ziskové. Nejvyššího zisku bylo v r. 2016 dosaženo dle svazového šetření v kraji Zlínském (téměř 4 600 Kč/ha). V r. 2017 se tam zisk zvýšil na téměř 5 000 Kč/ha (celkově 3. místo v pořadí krajů za r. 2017). Tento výsledek vloni převýšil pouze Královéhradecký kraj, kde bylo dosaženo 5 700 Kč/ha (celkově 1. místo v pořadí krajů) a tomu se přiblížil i Pardubický kraj s 5 300 Kč/ha (celkově 2. místo v pořadí krajů za rok 2017). Všechny uvedené kraje na prvních třech místech – Královéhradecký, Pardubický a Zlínský – vloni měly vyšší zisky než před deseti lety.

Naopak nejnižší zisky, které se nedostaly přes 2 000 Kč/ha, byly vloni v krajích Plzeňský a Jihomoravský. Zde se dlouhodobě projevují dopady klimatických změn, především sucha a stejně tomu bylo i v loňském roce. Situace je tam horší než před deseti lety, kdy oba kraje byly v zisku ve výši přes 2 200 Kč/ha. Nejvíce lidí v zemědělství ČR je zaměstnáno na Vysočině, kde vloni zisk dosáhl na téměř 2 500 Kč/ha a před deseti lety to bylo téměř 2 100 Kč/ha. Také zde jsou nejpočetnější stavy skotu v republice.

Výsledek se podařilo udržet jen díky zlepšení cen v živočišné výrobě, především u mléka a vepřového masa. V obou těchto sektorech se ale bohužel situace v letošním roce výrazně zhoršuje a bohužel ani rostlinná výroba příliš optimismu zatím nedává“ konstatoval předseda svazu Ing. Pýcha.

Podnikatelský důchod šetřený v metodice EUROSTATu (Evropský statistický úřad), jak ho po vstupu ČR do EU vykazuje ČSÚ, je zpracován dle evropské metodiky a není to souměřitelná kategorie s výsledkem hospodaření u nás, který se vykazuje dle národní metodiky účetnictví ČR. Dle předběžných výsledků Českého statistického úřadu za rok 2016, které byly zveřejněny 3. 3. 2017, se podnikatelský důchod oproti roku 2015 zvýšil a činil 20 mld. Kč.

Jana Sixtová