Zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech se nevztahuje např. na výlov rybníka nebo na společný lov zvěře. Ministerstvu zemědělství to potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zemědělství po přijetí nouzového stavu vládou požádalo Ministerstvo zdravotnictví o výjimku v oblasti myslivosti a rybářství. Od 5. do 18. října se zákaz hromadných akcí venku v počtu vyšším než dvacet osob nevztahuje na výkon rybářského práva v rybářských revírech a rybníkářství a na výkon práva myslivosti. Jde například o výlov rybníka, zarybňování, hospodářskou činnost, kterou nelze odložit, společný lov organizovaný uživatelem honitby, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov spárkaté zvěře).

Po těchto činnostech nesmějí navazovat žádná další společenská shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s opatřeními vyhlášenými vládou.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vylovy-a-hony-v-nouzovem-stavu-zakazany.html

 

Zdroj: MZe