„Je pochopitelné, že ministerstvo financí hledá úspory ve státním rozpočtu. V případě krácení dotací zemědělcům se ale jedná o šetření na špatném místě. Snížení podpor v zemědělství by se dotklo konkurenceschopnosti našich producentů a znamenalo by to další zavřené stáje, zlikvidované chovy a vykácené sady.

Věříme, že pan ministr Stanjura se zeptá ministra zemědělství na to, kdo a co u nás stojí za zvyšováním cen potravin. Smysl podpor v zemědělství je především v tom, že snižují ceny potravin. Zemědělci by se bez dotací obešli, ale potraviny by musely být o to dražší. Bohužel stávající systém zemědělské politiky vytváří závislost všech zemědělců na podporách a jejich jednostranné krácení pouze v ČR jenom znevýhodní naše producenty.

Pro pochopení situace v zemědělství je třeba se podívat do zahraničí. Oproti Česku je podpora zemědělců v okolních zemích daleko vyšší, a také proto, například v Polsku, mají nižší ceny potravin. V Polsku a Německu mají nejen vyšší dotace, ale také mají zemědělci úlevy na sociálním a zdravotním pojištění. Nám to před rokem slíbil ministr Jurečka, podal na to ruku, ale do teď se vůbec nic nestalo.

V případě prosazení záměru dále snížit dotace zemědělcům, bude to další hřebík do rakve českého zemědělství. Nebudou čeští zemědělci, nebudou ani české potraviny. Budeme závislí na dovozech potravin se všemi riziky, které to přináší, a to je především vyšší cena a nedostupnost některých potravin, jako se letos stalo ve Velké Británii. 

V situaci, v jaké se Evropa a svět nachází je další snižování potravinové soběstačnosti velmi nemoudré, až pro český stát nebezpečné.“