Plně chápeme a sdílíme frustraci a nespokojenost našich zemědělců z Českolipska. Vnímáme jejich potřebu vyjádřit se k aktuálním problémům. Zároveň jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli je důležité zachovat klid a vyčkat na rozhodnutí o změnách strategického plánu Společné zemědělské politiky, které nám ministr zemědělství Marek Výborný slíbil do konce února.

Pokud nedojde k naplnění těchto slibů, jsme připraveni podniknout další kroky. Avšak v současné době preferujeme cestu dialogu a jednání s vládou. Chceme zabránit jakýmkoliv demonstracím, které by mohly být chápány jako konfrontační nebo by se mohly obrátit proti nám. Věříme, že je klíčové zůstat jednotní a nenechat se rozeštvat vnějšími silami.

V současnosti apelujeme na všechny naše členy a zemědělce, aby se snažili o konstruktivní přístup a dali šanci diplomatickému řešení. Naše společný cíl je dosáhnout změn, které podpoří udržitelnost a rozvoj českého zemědělství. Jsme přesvědčeni, že jednotným a promyšleným přístupem můžeme dosáhnout toho nejlepšího pro naše zemědělce a pro celou zemi.