Stále se dozvídáme, jak je kyvadlo rovnováhy v zemědělství vychýleno ve prospěch velkých zemědělských podniků. Tuto nepravdu šíří mnohdy ti, kteří by rádi za své nicnedělání dostávali ještě větší částky, tak mnozí politici, kteří ani netuší, jaká je skutečnost a na základě jednoho z mnoha čísel vyvozují závěry.

Krásným příkladem jsou zveřejněné údaje z dat ÚZEI, že dotace na jeden hektar jsou pro menší hospodářství nižší, než pro střední a velká. Ovšem to je jen souhrnný údaj, který nic neříká o tom, co které z těchto hospodářství dělá. Současný systém, přímých plateb je postaven tak, že všem zemědělcům náleží po splnění základních podmínek správné zemědělské praxe základní platba. V roce 2021 činila 3331,68 kč/ha. A další dotace jsou podmíněny splněním dalších podmínek. Záleží tedy, zda konkrétní zemědělských podnik plní podmínky takzvaného ozelenění, zda pěstuje některou z citlivých plodin, nebo zda se věnuje chovu některých podporovaných skupin hospodářských zvířat.

Nejlépe to lze ilustrovat na modelových příkladech zemědělců s různou velikostí a stejným produkčním zaměřením. Vezměme si 100 a 1000hektarové hospodářství s minimalistických osevním postupem, s pěstováním brambor, a pěstováním brambor, meruňkovým sadem a chovem dojného skotu. Když porovnáme první a poslední údaj, samozřejmě bude mít větší hospodář vyšší sazbu. pokud ale porovnáme výrobně stejné zemědělce, sazba vychází výhodněji pro menšího.

  1. Základní osevní postup, tři plodiny pšenice ozimá, řepka ozimá, ječmen jarní (typický osevní postup malých zemědělců).

 

100 ha podnik

Základní platba – 3331,68 Kč/ha

Greening – 1833,32 Kč/ha

Přímé platby celkem – 516.500 Kč

Sazba přímých plateb – 5.165 Kč/ha

 

1000 ha podnik

Základní platba – 3331,68 Kč/ha

Greening – 1833,32

Celkem – 5.165.000 Kč

Krácení 5 % nad 150.000 € – -70.000 Kč

Přímé platby celkem – 5.095.000 Kč

Sazba přímých plateb – 5.095 Kč/ha

 

  1. Základní osevní postup s konzumními bramborami

 

100 ha podnik (10 ha brambor)

Základní platba – 3331,68 Kč/ha

Greening – 1833,32 Kč/ha

Platba za brambory – 4470,96 Kč/ha

Přímé platby celkem – 561.210 Kč

Sazba přímých plateb – 5612,10 Kč/ha

 

1000 ha podnik (100 ha brambory)

Základní platba – 3331,68 Kč/ha

Greening – 1833,32 Kč/ha

Platba za brambory – 4470,96 Kč/ha

Celkem – 5.612.090 Kč

Krácení 5 % nad 150.000 € – -93.104 Kč

Přímé platby celkem – 5.518.986 Kč

Sazba přímých plateb – 5518,99 Kč/ha

 

  1. Osevní postup s podílem krmných i tržních plodin, bramborami, sadem a dojnicemi

 

100 ha podnik (5 ha brambor, 10 ha bílkovinné plodiny, 1 ha sad, 20 dojnic)

Základní platba – 3331,68 Kč/ha

Greening – 1833,32 Kč/ha

Platba za brambory – 4470,96 Kč/ha

Platba za bílkovinné plodiny – 1858,56 Kč/ha

Platba za ovoce – 11.380,63 Kč/ha

Platba za dojnice – 3659,99 Kč/VDJ

Přímé platby celkem – 642.019 Kč

Sazba přímých plateb – 6420,19 Kč/ha

 

1000 ha podnik (50 ha brambor, 100 ha bílkovinné plodiny, 10 ha sad, 200 dojnic)

Základní platba – 3331,68 Kč/ha

Greening – 1833,32 Kč/ha

Platba za brambory – 4470,96 Kč/ha

Platba za bílkovinné plodiny – 1858,56 Kč/ha

Platba za ovoce – 11.380,63 Kč/ha

Platba za dojnice – 3659,99 Kč/VDJ

Celkem – 6.420.190 Kč

Krácení 5 % nad 150.000 € – -133.510 Kč

Přímé platby celkem – 6.286.680 Kč

Sazba přímých plateb – 6286,68 Kč/ha

Vladimír Pícha

Komunikace a vnější vztahy ZS ČR