Početní stavy diokých prasat v posledních desetiletích významně narostly. Významně to ovlivňuje ekonomiku zemědělského hospodaření, na silnicích působí dopravní nehody, poškozuje pozemky v blízkosti lidských sídel a negativně ovlivňuje diverzitu rostlinných i živočišných společenstev. Aktuálně je největší hrozbou podíl na šíření afrického moru prasat, který při zavlečení do chovů prasat domácích způsobuje zásadní ekonomické ztráty. Článek pokračuje na webu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti zde:

https://www.vulhm.cz/jak-ucinne-branit-sireni-africkeho-moru-prasat-v-populaci-prasat-divokych-v-cr/