V příloze je dopis ministryně spravedlnosti k dotazu, jak je to s možností - nutností zvolit např. představenstvo či jiné orgány firem, kterým končí funkční období, pokud platí zásady boje proti koronaviru. Nastiňuje možnosti: hlasování per rollam i když není v zakladatelské listině nebo možný odklad.