Usnesení Vlády ČR ze dne 23.3.2020 s účinností od 25.3.2020 k opatřením v souvislosti s
aktuálním výskytem koronaviru

 

1) prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení
kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.

2) prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do
dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

36) zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou:
- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,
- majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru,

a dále nařizuje podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.