V podstatě došlo jen k odstranění odstavce, který měl účinnost pouze do konce loňského roku. 

Přikládáme platné znění i vzor Čestného prohlášení.