Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Knihovnou Antonína Švehly, která je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, připravil výstavu s názvem Na poli, která představuje laické veřejnosti plodiny pěstované v České republice v podobě sušených plodin, semínek a fotografií s krátkou informací proč se pěstují a k čemu se využívají. Na plakátech se zájemci dozvědí, jak se o plodiny pečuje.

Výstavě předcházela vernisáž, na které jsme přivítali několik desítek hostů a také výherce youtuberské soutěže, která se uskutečnila pod hlavičkou svazu v loňském roce.

Přivítání v nově rekonstruované studovně Knihovny Antonína Švehly v Praze se ujala Ing. Petra Mejsnarová, zástupce vedoucího Knihovny Antonína Švehly, která všechny hosty přivítala a ve zkratce představila knihovnu, ale i spolupráci se Zemědělským svazem.

„Je mi ctí Vás přivítat v naší knihovně na této výstavě, která přinesla kousek zemědělství i do studovny Knihovny Antonína Švehly. Věřím, se Vám bude výstava líbit. V dnešní době je velmi důležité především mladé generaci přiblížit zemědělství, proto tuto aktivitu na půdě knihovny velice vítáme,“ zmínila Ing. Mejsnarová.

Zemědělský svaz v krátkosti představil sám předseda ing. Martin Pýcha: „Zemědělský svaz v rámci projektu Zemědělství žije!, který je podpořen Ministerstvem zemědělství, přibližuje veřejnosti tento často opomíjený obor již šest let. Během této doby se na výstavách, dnech otevřených dveří, ale i besedách o nezbytnosti zemědělství dozvěděly desetitisíce dětí a další desítky tisíc laiků. Jsem rád, že se naše aktivity vůči veřejnosti mohou nadále rozšiřovat. Proto přijměte pozvání i na tuto malou výstavu, která přibližuje pěstování plodin.“

U příležitosti otevření výstavy byli oceněni také dva studenti zemědělských oborů za krásná videa o moderním zemědělství, která natočila v rámci soutěže Zemědělského svazu.

„Velice děkuji výhercům, že se zapojili do této soutěže a věnovali svůj čas propagaci zemědělského oboru. Za to jim patří velká gratulace,“ poblahopřál vítězům Ing. Pýcha a předal ceny za Zemědělský svaz.

V kategorii živočišná výroba převzala hlavní cenu z rukou Ing. Jana Kozáka, ředitele společnosti BD Tech, sponzora této kategorie Kristýna Drábková, studentka SZeŠ Březnice. Za rostlinnou výrobu exceloval nadějný student z Rokycan David Vrbecký, který za si za svůj počin vysloužil cenu z rukou Ing. Milana Matuly ze společnosti Agrall zemědělská technika.

Na hosty vernisáže pak čekala prohlídka výstavky a malé pohoštění. Výstavu můžete shlédnout v knihovně ve Slezské ulici 7 do poloviny února. Školní skupiny se mohou na prohlídku objednat u Ing. Mejsnarové na emailové adrese: Mejsnarova.Petra@uzei.cz

Soňa Jelínková