Včera proběhlo velké veřejné slyšení v Senátu k ochraně kolektivní formy podnikání, které navázalo na jednání Petičního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 6. prosince 2023.  Petenti upozorňují na problematiku diskriminace drobných zemědělců, kteří jsou sdruženi v družstvech. Petice, podepsaná 13 971 vlastníky půdy, vznikla v reakci na změny ve Státní zemědělské politice, jež od roku 2023 výrazně znevýhodňují drobné zemědělce z družstev oproti samostatným drobným zemědělcům, zejména v oblasti dotací.

Jaroslav Lád, iniciátor petice, upozornil na to, že vládní politici si neuvědomují, že živíme náš národ, a poukázal na dopady redistribuce. Vyjádřil velká očekávání a vyzval senátory k posouzení situace, ve které nemají všichni zemědělci rovné podmínky.

Náměstek ministra Radek Holomčík informoval, že vláda si je vědoma problémů a že po roce fungování nové Státní zemědělské politiky (SZP) proběhne její vyhodnocení a možná modifikace. Zdůraznil, že debata není jen o SZP, ale i o širší strategii až do roku 2030.

Martin Pýcha, předseda ZS ČR, se zaměřil na historický kontext kolektivizace. Poukázal na to, že Česká republika má v rámci Evropy nejvyšší platbu redistribuce, což má negativní dopady na zemědělce v kolektivních formách podnikání.

Vladimír Tláskal z ASZ považoval obsah petice za omyl a ztrátu času.

Další zástupci zemědělských podniků, jako Josef Ucyhtil, Aleš Hodina a Jaroslav Michal, prezentovali konkrétní dopady změn v politice na jejich podnikání, včetně finančních problémů a obtíží spojených s rozdělováním půdy.

Adam Lád a Josef Chládek zdůraznili potřebu jednoty mezi zemědělci a hledání společného řešení problémů. Lukášek, člen Petičního výboru, kritizoval postoje Vladimíra Tláskala a podpořil argumenty proti diskriminačním praktikám v zemědělství.

Emoce byly zvláště patrné u výstupů zástupců zemědělských podniků, kteří sdíleli konkrétní dopady změn politiky na jejich podnikání. Diskuse byla často napjatá a plná silných emocí, což přispělo k zintenzivnění atmosféry v sále.

Luděk Homoláč, předseda představenstva Mžany a.s.ve svém závěrečném vystoupení krásně zformuloval podstatu problému: "Není velký a malý zemědělec, nýbrž dobrý a špatný zemědělec." Tento výrok ztělesňuje jádro debaty o rovnosti a spravedlnosti v zemědělském sektoru, která zůstává otázkou vyžadující další diskusi a spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami.  Záznam naleznete zde