Praha - Aby mohli včelaři včas reagovat na postřik zemědělských plodin, který může být pro včely rizikový, jsou centrálně evidovány informace o umístění včelstev, a zemědělci mají nově povinnost plánované postřiky minimálně 48 hodin předem včelařům hlásit. Vzhledem k tomu, že se mají informovat včelaři v okruhu 5 km, je taková praxe pro zemědělce v zásadě nerealizovatelná, jelikož by měli při každém výjezdu na pole s postřikem (případně i s hnojivým mixem) informovat desítky a někdy až stovky včelařů najednou.

 

Od začátku března letošního roku je v registru půdy (i jeho veřejné části) zpřístupněna nová funkcionalita, a to zobrazování stanovišť včelstev. Jednou ze základních priorit tohoto systému bylo dosáhnout digitalizovaný zdroj informací o stanovištích včelstev, a to v souladu se všemi právními předpisy a díky tomu usnadnit komunikaci mezi zemědělci a včelaři ohledně plánovaných postřiků.

 

Zemědělský svaz ČR vyzývá Ministerstvo zemědělství k urychlenému řešení nastalé situace. „Zemědělci by měli kontaktovat včelaře v okruhu 5 km kolem pole minimálně 48 hodin před plánovaným postřikem. Mnohdy ale ani sami zemědělci neví ještě ráno, zda budou ten den stříkat,“ říká k této situaci předseda svazu Martin Pýcha a pokračuje, „V současné době moderních technologií by bylo dobré vytvořit urychleně e-nástroj, který by umožnil zasílání hromadné a automatizovaně generované zprávy/SMS včelařům ohledně plánovaných postřiků.“

 

Otázkou zůstává jak včely vlastně před plánovanými postřiky zabezpečit. Když se ráno zavřou do úlů, nesmí tam být dlouhou dobu, jinak by se mohly udusit. Většina úlů ani není mobilních, aby se mohly někam přemístit. Pozitivní na věci je to, že většina postřiků již není tak agresivní a pro včely nebezpečná jako tomu bylo v minulosti.

Veřejný seznam včelařů má ale i negativní stránku. Dříve byly k dispozici informace o včelařích v papírové formě na obecním úřadě a zemědělci si v nich hledali. Internetový veřejný portál je sice komplexnějším řešením, avšak obsahuje velmi podrobné informace i o samotných úlech, což může nahrávat zlodějům či vandalům. Část včelařů se proti tomu bouří, protože mají strach o včelstva, která mohou být zničena nebo ukradena. Požadují tedy ještě upravit podmínky přístupu k těmto informacím.

 

Jana Sixtová