V neděli 11. dubna končí nouzový stav, na který byla navázána některá opatření. Od 12. dubna 2021 vstupují v účinnost nová opatření. Končí omezení volného pohybu a zákaz nočního vycházení. Přibylo několik výjimek z omezení maloobchodu, například na papírenské a dětské zboží. (Pravidla se mohou lišit ve Zlínském kraji. Tam by mohly zůstat některé obchody a školy ještě zavřené.)

 

Na úvod se zmíním o tom pro mnohé nejdůležitějším. Zasedání orgán právnických osob:

Podmínky pro konání představenstev, valných hromad a členských schůzí všech právnických osob (kromě územních samosprávních celků) zůstaly zachovány s pouze jednou změnou.

Nadále je možné konat tyto akce pří účasti deseti osob a méně bez omezení. Při účastí více než 10 osob je nutné:

  1. a) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  2. b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I.19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,
  3. d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu,

(chybí bod c, kde byla zakotvena povinnost mít respirátor, očekáváme, že tato chyba bude brzy opravena)

 

V bodě I.19 tohoto opatření se dozvíme tu změnu, která může být pro některé z Vás podstatná. Na účast již nestačí antigenní testy pro samotestování. Je nutné mít PCR test, který není starší než 5 dnů, anebo POC test, který není starší než 72 hodin. Samozřejmě s negativním výsledkem.
POC test je test, který provádí zdravotník. Tedy jsou to antigenní testy, které se provádí na oficiálních odběrových místech a jsou hrazeny pojišťovnou. Provádět je může také Váš závodní lékař, který Vám může zajistit potřebné testování. Pokud jste spoléhali na to, že účast zaměstnanců pokryje „firemní povinné testování samotesty“, tak bohužel, je potřeba mít tyto POC testy pro všechny účastníky.

Opatření nestanoví, že máte potvrzení vybírat a uchovávat. Pokud byste to dělali, je potřeba ošetřit toto patřičně dle GDPR. Proto Vám to nedoporučujeme. Stačí, když se účastník prokáže.

 

Nově od 12. dubna mohou fungovat farmářské trhy.

- prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, a to s tím, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

  1. a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  2. b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
  3. c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  4. d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci, e) zakazují se stoly a místa k sezení,

 

Příspěvky pojišťoven na povinné testování zaměstnanců – jak jsme Vás již informovali, pravidla pro tyto příspěvky nevychází z žádného právního předpisu. Jsou vypláceny z fondu prevence. A o tom, co a komu se bude hradit z fondu prevence rozhoduje pojišťovna. Vše tedy stojí na dohodě Vlády a jednotlivých pojišťoven. Ihned po spuštění přihlašování do systému jsme se dozvěděli, že nárok byl odepřen družstvům (bez ohledu na druh činnosti). Okamžitě jsme se obrátili na jednotlivá ministerstva i premiéra. Společně s dalšími subjekty jako je Družstevní asociace a KZPS jsme iniciovali nápravu této chyby. Věc je již v řešení a očekáváme, že nárok bude družstvům přiznán. Stejně tak očekáváme, že bude přiznán nárok spolkům, které musí také od včerejška testovat povinně.