V Bruselu očekávají v předkládání návrhů národních strategických plánů k SZP EU zpoždění. Jak bylo uvedeno, politická dohoda k pravidlům SZP byla uzavřena v červnu 2021. Členské země měly povinnost předložit návrhy národních strategických plánů SZP do začátku nového roku, ale vzhledem k nejrůznějšímu zpožďování včetně pozdního formálního přijetí pravidel Parlamentem i k chybějící sekundární legislativě dojde k tomu, že některé země své návrhy v tomto termínu nepředloží a upozorňují na chybějící sekundární legislativu.

 

V Evropském parlamentu bylo odloženo hlasování o sekundární legislativě (delegované a implementované akty) k reformě SZP a to na leden 2022, aby byl čas na řádnou kontrolu a prostudování předpisů. Většina europoslanců v Zemědělském výboru EP uvedla, že potřebuje více času na to, aby se seznámili s akty v přenesené pravomoci. Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova proto na konci minulého roku nevyhověl Evropské komisi a jejímu požadavku na urychlené schválení, které bylo odloženo na začátek 2. týdne 2022. Někteří europoslanci se dle Euractivu podivovali nad tím, že jim byly dány pouze 2 dny na přezkoumání podkladů, o kterých měli v prosinci hlasovat namísto 2 měsíců, které obvykle mívají na přezkum právních předpisů. Zdroj:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/parliament-postpones-cap-proceedings-over-complaints-of-being-sidelined/

 

Nové vedení Ministerstva zemědělství upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. V rámci pracovních skupin je do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací. Tisková zpráva MZe ze dne 29.12.2021 je v plném znění zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-upravuje.html

 

Další informace jsou zde:

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-upravuje-strategicky-plan-ma-byt-setrnejsi-k-prirode-i-pude