Tisková zpráva – Dlouhodobému sledování úrodnosti půd v České republice se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský věnuje formou Agrochemického zkoušení půd již od roku 1961. Výsledky zkoušení poskytují vlastníkům půdy a hospodařícím subjektům informace nezbytné pro racionální hnojení. Tisková zpráva je v plném znění zde:

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ukzuz-2012-2014/x2021_ukzuz-urodnost-zemedelskych-pud-v-cr.html