4.1. 2022 ÚKZÚZ aktualizoval informace k žádostem o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na webu ÚKZÚZ je mj. formulář pro Žádost o provedení odborného úkonu, na základě něhož je proveden odborný posudek o poškození porostů hrabošem polním, který je požadován SZIF (posudek není v těchto případech zpoplatněn). Ve specifikaci je třeba zaškrtnout položku prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů či poruch/ zhodnocení zdravotního stavu (odborný posudek). V případě žádostí o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje Agentura ochrany přírody a krajiny stanovisko ÚKZÚZ jako doklad o poškození porostů hrabošem. Jako doklad o poškození porostů je dostačující např. fotodokumentace pořízená žadatelem o náhradu. Další informace k tomu jsou zde:

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/hrabos-2020/informace-pro-zemedelce-hrabos.html