Praha/ČR – Řidičské oprávnění skupiny T (traktor) je na rozdíl od ostatních řidičských skupin platné pouze v zemi jejího vydání.  Jak zjistil Zemědělský svaz ČR, právní úprava oprávnění k řízení traktoru je plně v pravomoci každého členského státu, tedy všude jiná. Problém pak je v tom, že oprávnění k řízení traktoru se vzájemně neuznávají. Zemědělský svaz ČR proto tuto nelogičnost a zejména její negativní dopady kritizuje a rád by inicioval změnu. Poukazuje na to, že např. pracovníci v zemědělství, kteří přicházejí z Ukrajiny a které ČR naléhavě potřebuje, nemohou u nás (ale ani v celé Evropské unii) řídit traktor. Přitom autobus a kamión řídit mohou.

            „Tento problém naše členy velmi trápí. V zemědělství je nedostatek českých pracovníků, proto zemědělské podniky vyhledávají pracovníky z Ukrajiny. Jejich příchod do ČR podporuje i vláda a přijímá za tím účelem i řadu opatření a projektů. Zemědělská veřejnost a naši členové proto oprávněně volají po změně. Požadují takovou změnu právní úpravy, která bude uznávat oprávnění k řízení traktoru získaná v jiných zemích anebo umožní získání tohoto oprávnění bez ohledu na dobu rezidenství,“ vysvětluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha a poukazuje tím na další problém v této záležitosti. České oprávnění řidičské skupiny T je možné teprve tehdy, pokud žadatel o složení závěrečné zkoušky s patřičnou znalostí českého jazyka prokáže své rezidenství na české adrese po dobu šesti měsíců. „To je při známých problémech se získáváním českých víz a jejich přidělované délce téměř nemožné,“ upozorňuje Zbyněk Myšák, ředitel ZOPOS Přestavlky a.s.

Zcela nepochopitelně je řidičská skupina T v rámci Evropské unie platná pouze v zemi, kde bylo řidičské oprávnění získáno.  „V prvé řadě nám jde o ukrajinské občany. Nicméně se to netýká jen jich, ale i občanů jiných členských zemí Evropské unie.  Ostatní řidičské skupiny B, C, D získané například na Ukrajině jsou platné i u nás,“ říká Zbyněk Myšák a dodává: „Je logické, že řidič kamionu mířícího z Ukrajiny na západ nebude u nás dělat nové řidičské oprávnění, aby mohl pokračovat v cestě. Je však zcela nelogické, že Ukrajinci zcela běžně vozí naše děti autobusem do škol, ale nemohou jezdit traktorem.“

Eva Fruhwirtová/Jana Sixtová