Dle sdělení Ministerstva zemědělství : poskytování ubytovacích služeb je všeobecně zakázané, ovšem výjimku tvoří ubytování účelově sjednané pro pracující - ubytovny, hotely, hostely a pod. mohou v takových případech poskytovat ubytování, bez čehokoli dalšího. Samozřejmě je v rámci takto poskytnutého ubytování zapotřebí dodržovat všechna další opatření proti šíření koronaviru (vycházení, shlukování, roušky,..)

Pokud máte zájem o sezónní pracovníky - cizince, jejich ubytovávání je možné, vláda usnesením č. 241 k č. 99/2020 zrušila zákaz prodeje ubytovacích služeb pro cizince s pracovním povolením.