Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo v pondělí mimořádné opatření týkající se povinného testování zaměstnanců.  Nově musí testovat i firmy od 10 zaměstnanců výš. Týká se to zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem.

 

Ministerstvo zdravotnictví rozděluje zaměstnavatele do čtyř kategorií podle velikosti:

  • 1. méně než 10 zaměstnanců – zatím není povinné testování
  • 2. 10 – 49 zaměstnanců - povinné testování zaměstnanců
  • 3. 50 – 249 zaměstnanců – povinné testování zaměstnanců
  • 4. 250 a více zaměstnanců – povinné testování zaměstnanců

Opatření dále stanoví, že:

  • Zaměstnavatel 3. a 4. již v těchto dnech smí připustit na pracovišti osobní přítomnost pouze takového zaměstnance, který podstoupil v posledních 7 dnech test na COVID a měl negativní výsledek.
  • Zaměstnavatel 2. smí připustit od 26. března na pracovišti osobní přítomnost pouze takového zaměstnance, který podstoupil v posledních 7 dnech test na COVID a měl negativní výsledek.

Dále že:

  • Zaměstnavatelé 2. jsou povinni zajistit nejpozději od 17. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

To znamená, že do 26. března musí zaměstnavatelé s 10 a více zaměstnanci zajistit testování všech zaměstnanců tak, aby se testovali v týdenním cyklu pravidelně, aby nikdy neměli test starší než sedm dní. Pokud zaměstnanec není v práci déle než týden (má například dovolenou), musí se otestovat nejpozději při příchodu do práce.

Zaměstnavatelé mají primárně povinnost zajistit testy pro povinné testování. Lze uznávat i výsledky testů, které si zaměstnanci nechali udělat z jiných důvodů na oficiálních odběrových místech, ale není možné zaměstnance nutit, aby chodili na antigenní testy na pojišťovnu a tím zaměstnavatel plnil svou povinnost.

 

Jak se počítá 10 zaměstnanců – dle vyjádření MPO se počet posuzuje dle osob nahlášených na ČSSZ. (Pozor na mateřskou a rodičovskou dovolenou, dlouhodobě nemocné, zaměstnance uvolněné pro výkon funkce apod. Kdo je hlášený, počítá se, i když se netestuje, protože nechodí.)

 

Home office – zaměstnanci na home office se testovat nemusí. Museli by se testovat, pokud by chtěli přijít na pracoviště. Pokud chodí do kanceláře osobně třeba jednou týdně, musí se testovat.

 

Dohodáři, agenturní pracovníci, představenstvo. DPP i DPČ – musí se testovat. Agenturní pracovníci se taktéž musí testovat. Stejně jako další osoby, které na základě jiného právního vztahu vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (včetně členů představenstva pokud se účastní osobně zasedání).

 

Jak zajistit testování – pokud budete využívat testy, které musí provádět a vyhodnocovat zdravotník, je nutné si zdravotníka zajistit, například „závodního lékaře“, se kterým máte smlouvu. Ten může testování zajistit. Samozřejmě záleží na počtu zaměstnanců a kapacitách lékaře. Nebo můžete využít testy pro samotestování laiky.  Lze také obě metody kombinovat.  Například zaměstnance v kanceláři v pravidelném termínu testovat závodním lékařem a pracovníky v provozu testovat testem pro laiky na jednotlivých pracovištích.

 

Samotestování laiky – provádí zaměstnanci sami. Test by měli přinést a ukázat odpovědnému pracovníkovi. Následně jej zlikvidovat dle metodiky MŽP. Není nutné, aby se všichni zaměstnanci testovali v jeden den. Mohou se testovat jednotlivě dle směn tak, aby se netestovali například na poslední chvíli přes směnou, kterou je nutné zajistit pracovníkem (například dojírna, ranní směna od tří hodin). Negativní výsledky mohou evidovat vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť (jednotlivé provozy). 

 

Zaměstnanci jsou povinni se dle mimořádného opatření testu podrobit. Výjimku mají pouze ti, kteří mají laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. A ti, kdo mají certifikát o prodělaném očkování, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo více jak 14 dní.

Pokud zaměstnavatel nespadá do kategorie povinného testování (má málo zaměstnanců nebo není podnikatelem ani státním nebo národním podnikem), nemají zaměstnanci povinnost se podrobit testu, která by vycházela z mimořádného opatření (nehrozí jim pokuta na základě pandemického zákona).

 

Výjimky nejsou – pokud máte různá pracoviště, jejichž pracovníci se nesmí potkávat, a na kterých pracuje méně než padesát zaměstnanců, musíte testovat, pokud v součtu vašich zaměstnanců je 10 a více. Povinné testování se netýká organizací, které nejsou podnikatelem (nebo státním nebo národním podnikem), například spolků. Musí se testovat i zaměstnanec, který vůbec nikoho nepotkává.

 

Pokud je antigen pozitivní:

  • a PCR negativní – zaměstnanec se vrací do práce.
  • a na PCR je termín až za několik dní, má zaměstnanec do výsledku PCR testu nárok na 100% mzdy (dle MPSV je překážka na straně zaměstnavatele).

Evidence testování – zaměstnavatel je povinen evidovat testování do speciální tabulky, kterou na konci měsíce odevzdává pojišťovně. Je nutné také upravit dokumenty týkající se GDPR, jelikož zaměstnavatel shromažďuje nová data o zaměstnancích! Pozor, tabulky mějte rozděleny podle jednotlivých pojišťoven, abyste nezaslali pojišťovně informace o cizích pojištěncích (GDPR).

 

Detailněji k testování zaměstnanců zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/