Terezie Daňková, hrdá farmářka z Pošumaví v Jižních Čechách, má za sebou bohatou životní cestu. Jako matka dvou velkých dětí a pečovatelka stád hovězího dobytka, ovcí a koní, Terezie každodenně prožívá a naplňuje své životní motto: "Venkov, místo pro život." Pro ni neexistuje nic příjemnějšího než spojení práce na farmě s hlubokou láskou ke krajině, která ji obklopuje.


Terezie Daňková, s jejím hlubokým pochopením výzev, kterým čelí moderní zemědělství, se aktivně snaží řešit problémy spojené s technologickým pokrokem v tomto sektoru. Již nejméně sedm let při každé příležitosti zdůrazňuje potřebu vytvoření demoverze Portálu farmáře pro školy, ideálně v celostátním měřítku. Tato demoverze by nejen pomohla studentům získat praktické dovednosti a porozumění systémům, které budou používat v budoucí praxi, ale také by byla obrovským přínosem pro Státní zemědělský intervenční fond. Fond by tak získal mnoho lidí schopných odhalit drobné nedostatky a přispět k dalšímu vylepšení systému tak, aby byl ještě uživatelsky příjemnější.


Terezie věří, že takové vzdělávací nástroje by zemědělcům poskytly tisíce pomocníků, kteří by jim mohli pomáhat již během studia. Poukazuje na problém, že mnoho mladých lidí, kteří nastupují na farmu, dostane za úkol spravovat portál, ale často s ním nemají žádné zkušenosti, protože se o nich ve škole neučili. Terezie zdůrazňuje, že posílení vzdělávání v této oblasti by mělo širší dopad, například při řešení problémů s přemnoženými hraboši, pomoci oblastem postiženým suchem nebo mrazy. Vzdělávání by mohlo přispět k lepšímu pochopení vlivu hospodaření na tyto problémy, například porovnáním výskytu hrabošů v různých typech hospodaření nebo na různě velkých polích. Terezie Daňková tak vidí ve vzdělání klíčový nástroj pro zlepšení současného stavu v zemědělství a pro překonání technologických výzev. Celý článek  naleznete v příloze a originální překlad v AJ zde.