Hlavním dotačním nástrojem SZP EU do zemědělství jsou přímé platby. Platební agentura SZIF 30.10. začala vydávat rozhodnutí k SAPS a vyplácet 70% zálohu. Letošní sazba je 3 377,73 Kč/ha. Tisková zpráva SZIF je v příloze: