TZ (10.8.) - V souvislosti s kauzou fipronil v belgických a holandských vejcích nařizuje s účinností od 10. srpna 2017 Státní veterinární správa (SVS) mimořádná veterinární opatření. Ta všem subjektům nařizují, aby v případě kdy na území ČR přijmou vejce vyprodukovaná v Belgii nebo Nizozemsku, nebo vaječné výrobky z takových vajec, zajistit jejich laboratorní vyšetření na chemickou látku fipronil. Až po negativních výsledcích vyšetření mohou být tato vajíčka uvolněna na český trh nebo dále zpracována. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může být uložena pokuta až do výše 2 mil. Kč. Tisková zpráva SVS v plném znění je zde: https://www.svscr.cz/svs-narizuje-vysetreni-belgickych-a-nizozemskych-vajec-na-fipronil-az-po-negativnim-vysledku-se-uvolni-na-trh/

 

 

Jaká je situace na Slovensku - i zde byly objeveny vejce kontaminované uvedeným pesticidem. Zpráva Slovenského ministerstva zemědělství je zde: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=11992

 

 

Informace pro bezpečnou konzumaci vajec a k prevenci onemocnění salmonelózou: http://www.bezpecnostpotravin.cz/konzumace-vajec-z-hlediska-rizika-vzniku-alimentarnich-onemocneni.aspx