SVS a MZe zveřejňují Metodiku kontroly zdraví zvířat nařízené vakcinace pro rok 2022. Jeden z hlavních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor, důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat i myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz. Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace. Zdroj:

https://www.svscr.cz/zverejneni-metodiky-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2022/