Od pondělí 31. 5. 2021 nás čeká mnoho změn. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete mě kontaktovat na níže uvedeném čísle nebo mailu. Můžete využít také naši online poradnu v pondělí 31. 5. a v úterý 1. 6. od 10:30 do 11:30 na platformě Teams.

Tabulka, kterou začneme, se příliš nezměnila, jen trochu přečíslovala:

Co jsou to podmínky dle bodu I/17:

-          PCR test ne starší než 7 dní

-          POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)

-          Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu

-          Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží certifikátem, že

i)                    od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii)                   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii)                 od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo“.

 

 

Oproti minulému mimořádnému opatření je opět výslovně uvedeno, že výjimka týkající se očkování se dokládá národním certifikátem (ke stažení zde https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F ). Je uznáváno očkování z ČR, států EU a dalších vybraných států (dle Ministerstva zdravotnictví).

 

Zasedání orgánů právnické osoby

Valné hromady a členské schůze, představenstva a další zasedání orgánů právnické osoby, kterého se účastní více než 10 osob musí splňovat tyto podmínky:

 • sedí ob židli
 • účastníci nemají příznaky a splňují podmínky v bodě I/17

Občerstvení lze podávat za dodržení pravidel pro stravování.

 

Stravování

Restaurace otvírají vnitřní prostory.

Podmínky pro poskytovatele:

 • respirátor
 • rozestupy 1,5 m mezi zákazníky (s výjimkou zákazníků u jednoho stolu)
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • kapacita – dle míst k sezení
 • dezinfekce
 • samoobslužný bufet pouze s nabídkou balených jednoporcových pokrmů nebo bufet s obsluhou
 • živá hudba a tanec ne

Podmínky pro zákazníky – nemá příznaky covid 19 a s výjimkou dětí do 6 let věku je schopen

 • prokázat, že splňuje podmínky v bodě I/17 (tabulka)
 • prokázat potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval antigenní test před méně než 72h s negativním výsledkem
 • doložit čestné prohlášení, že ve škole absolvoval antigenní test před méně než 72h s negativním výsledkem
 • doložit podstoupení preventivního antigenního testu – samotestu na místě s negativním výsledkem

 

Diváci na divadle, koncertě, sportovním utkání

 • respirátor
 • bez příznaků
 • 6 let a více – prokáží, že splňují podmínky I/17 nebo podstoupí na místě samotest.
 • sedí obsedadlo
 • nejí a nepijí v hledišti

Vzdělávací akce, kongresy a zkoušky

 • 50% kapacity míst k sezení, současně max 250 osob
 • bez příznaků
 • 6 let a více – prokáží, že splňují podmínky I/17 nebo podstoupí na místě samotest.
 • sedí obsedadlo
 • samoobslužný bufet pouze s nabídkou balených jednoporcových pokrmů nebo bufet s obsluhou

 

Veletrhy a prodejní hospodářské výstavy

konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m 2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; pro skupinové prohlídky platí omezení

 

Ubytování

 • dezinfekce
 • dezinfekce často dotýkaných prostor
 • lze ubytovat pouze toho, kdo nemá příznaky covid 19, a s výjimkou dětí do 6 let věku je schopen:
  • prokázat, že splňuje podmínky v bodě I/17 (tabulka)
  • prokázat potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval antigenní test před méně než 72h s negativním výsledkem
  • doložit čestné prohlášení, že ve škole absolvoval antigenní test před méně než 72h s negativním výsledkem
  • podstoupí preventivní antigenní test – samotestu na místě s negativním výsledkem

Takové osoby je možné ubytovat nejdéle na 7 dnů. Pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit podmínky.

Existují výjimky pro ubytování i bez splnění podmínek.

 

Trhy

 • odstupy mezi stánky 2m
 • v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2
 • dezinfekce
 • stoly – pravidla na sezení jako pro restaurace

 

Akce

Spolkové, sportovní, poutě, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, pokud je na nich více než 10 osob, tak podmínky:

 • max 75 osob vevnitř
 • 150 osob, pokud se akce koná výhradně venku
 • účastník bez příznaků covid 19
 • s výjimkou dětí do 6 let věku je schopen prokázat, že splňuje podmínky v bodě I/17 (tabulka)
 • respirátor

Nařízení obsahuje výjimky z počtů (např. svatba, amatérský sport pod svazem).

 

Od 28. května 2021 hradí pojišťovna POC test každých 7 dní. A 2x v měsíci PCR test. Doposud hradila POC test každé tři dny a PCR test pouze na základě žádanky od lékaře.

 

Můžete využít naši online poradnu v pondělí 31. 5. a v úterý 1. 6. od 10:30 do 11:30 na platformě Teams. V uvedené termíny budu k dispozici online pro Vaše dotazy.

Klikněte sem a připojte se ke schůzce

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YjJhM2E5ZTgtNmQ2YS00NTRjLWE0ODctNjMyOGZhNjMyZTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22688b6a44-0d1b-4350-a170-fbb69e121e72%22%2c%22Oid%22%3a%22903712d9-8105-4089-ae4f-82040f1522cb%22%7d

 

Dobrou imunitu a pevné nervy 

přeje Tým Zemědělského svazu ČR


Mgr. Kateřina Tylšarová

Právnička Zemědělského svazu ČR

Hybernská 38 110 00 Praha 1

Mobil: 770 124 116 

Mail: tylsarova@zscr.cz

www.zscr.cz