Zemědělský svaz ČR od počátku kalamitního výskytu hraboše polního upozorňuje na zvýšené riziko přenosu chorob na člověka. Tyto informace, ačkoli byly potvrzeny množstvím odborných názorů, byly označeny jako snaha o vyvolání paniky. Nijak nás netěší, že se naše obavy ukázaly být oprávněné. Na Opavsku bylo zjištěno šest případů krvácivé horečky, způsobené hantaviry, jejichž přenašečem jsou výhradně drobní hlodavci. I výskyt některých dalších onemocnění přenášených hrabošem polním se v meziročním srovnání více než zdvojnásobil.

Navíc kalamita přemnoženého hraboše neskončila. Hraboš se významně rozšiřuje i do Čech a hrozí, že situace na jaře bude mnohem horší, než v loňském roce. Zodpovědnost za tento stav nesou ti, kdo znemožnili včasnou regulaci tohoto polního škůdce a stále jí brání, konkrétně Česká společnost ornitologická, Český svaz ochránců přírody, Českomoravská myslivecká jednota, Ministerstvo životního prostředí a další environmentální organizace.