EK představila Sdělení k Evropské Zelené Dohodě (EGD) v polovině prosince 2019, strategie Farm to Fork (F2F) by podle vyjádření Komise měla být klíčovou částí Zelené Dohody týkající se zemědělského a potravinářského sektoru. Evropská komise rovněž uvedla, že plánuje realizovat vyhodnocení veškeré relevantní evropské legislativy a vodítek do června 2021. V tomto kontextu je očekávána řada změn v těchto politikách. Evropská komise uvedla, že budou zavedeny konkrétní povinné cíle s cílem snížit objem používaných pesticidů a rizik s jejich použitím spojených, ale i cíle v oblasti redukce hnojiv či antibiotik. Značení země původu potravin, značení výživových hodnot, či značení environmentální stopy – vše na předních obalech potravin – bude rovněž jednou z oblastí zájmu Komise. Evropská komise by na financování Evropské Zelené Dohody měla z různých zdrojů alokovat zhruba 1 bilion EUR v následujících deseti letech.

Zemědělský svaz ČR vnímá potřebu boje s klimatickou změnou, stejně tak jako ochranu životního prostředí jako důležitou. Proto rozumíme snaze Evropské komise reagovat na stávající vývoj změny klimatu a poklesu biodiverzity. Upozorňujeme však, že požadavky na zemědělce musí být v rovnováze s finanční podporou, či jinými systémovými pobídkami. Současně by neměly být zvyšovány administrativní nároky na zemědělce. Rádi bychom zdůraznili potřebu zachovat udržitelnost a konkurenceschopnost zemědělců a jejich produktů na trhu. A v souvislosti tím je také nutné zajistit dodržování standardů, které jsou v EU vyžadovány, také v případě dovozu ze zemí mimo EU. Celkově vyzýváme ke střízlivému přístupu a snaze o to, stanovovat taková kritéria a opatření, jejichž naplňování je reálné a ne likvidační.
Jako důležité je třeba upozornit, že mnoho aspektů zmiňovaných v GD a F2F směřuje k extenzivitě a významnému poklesu zemědělské produkce, což je v rozporu se snahou uspokojit budoucí poptávku po potravinách a krmivech. Díky předpokládanému růstu světové populace bude v roce 2050 bude nezbytné naopak zvýšit úroveň světové zemědělské produkce ve srovnání se současným stavem téměř o 50%. Tlak na snižování zemědělské produkce v EU povede k většímu tlaku na produkci v dalších zemích vč. likvidace deštných pralesů.

Celé stanovisko naleznete v připojeném souboru.