V rámci mezirezortního připomínkového řízení uplatňujeme následující připomínky (viz. příloha).