Nezávislá odborná platforma „Byznys pro společnost“ letos znovu ocenila českolipskou akciovou společnost ZOD Brniště. Podruhé v řadě tak získal titul „Top odpovědná firma roku v kategorii menších společností“ jeden z  nejmodernějších zemědělsko-potravinářských podniků u nás.

Zlatý certifikát a titul „Top odpovědné firmy roku 2017 udělila porota akciové společnosti ZOD Brniště za nejlepší strategii a její systematické naplňování. Ocenění bylo zástupcům firmy slavnostně předáno 18. října v uměleckém centru Továrna v Praze Holešovicích. Záštitu nad slavnostním večerem převzal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a předseda Senátu Milan Štěch. „Velmi si obhajoby titulu vážíme. Zemědělství je perspektivní obor, což si lidé často neuvědomují. Chceme poukázat na to, jak zásadně může dobrý hospodář zkvalitnit život na vesnici a dělat pro region, kde působí mnohem více, než „jen“ obdělávat půdu, dávat lidem práci a chovat dobytek“, uvedl Petr Kubíček, předseda představenstva ZOD Brniště a.s.

ZOD Brniště se kromě rozsáhlé rostlinné a živočišné výroby se zaměřením na chov krůt a skotu věnuje i kultivaci okolní krajiny s ohledem na její ráz a potřeby obyvatel. Prostřednictvím Podralského nadačního fondu podporuje ideu šetrného zemědělství a popularizaci ekologického přístupu s důrazem na rozvoj komunitního života v místech, kde působí. „Není mnoho firem, které by tak pomáhaly aktivizovat život severočeských městeček a vesnic a přitom podporovaly rozvoj území i turismus. Vážíme si spolupráce s tímto významným zaměstnavatelem. Titul odpovědné firmy jim opravdu patří“, ocenil úspěch firmy Ivan Pastorek, starosta obce Brniště.

Společnost  ZOD Brniště letos mimo jiné pomohla vzniku sociálního podniku FT&Catering, který poskytuje práci zdravotně i jinak hendikepovaným lidem. Nabízí občerstvení pod značkou Krůtí Chef a provozuje také brnišťskou kavárnu „Na hradě“, kde nabízí vlastní cukrářské a pekařské výrobky. ZOD Brniště zahajuje projekt, díky němuž vznikne na místní návsi centrum profesního vzdělávání pro znevýhodněné občany. Znamená to celkovou rekonstrukci zchátralého venkovského stavení, které bude sloužit jako zázemí pro vzdělávací a rekvalifikační programy. ZOD Brniště plánuje i vznik tzv. Lesního parku, jež bude vstupní branou do budoucího zábavně-vzdělávacího „parku Brniště“. Dalším významným počinem bude Centrum regionálních potravin, které vznikne již v příštím roce.

„Cítíme určitou povinnost pomáhat našemu regionu tam, kde je to potřeba. Spolu s dalšími místními organizacemi se staráme o kultivaci krajiny, nyní například plánujeme revitalizaci pravobřežního přítoku Růžového potoka a ve spolupráci s obcí i obnovu poldrů, tedy suchých protipovodňových nádrží“, naznačuje předseda představenstva ZOD Brniště a.s. další plány společnosti na příští rok. ZOD Brniště podporuje život v obci a místní tradice pořádáním mnoha kulturních akcí. V listopadu se uskuteční už 3. ročník Svatomartinského jarmarku s krůtími hody. Každoročně je pořádán i ekologický festival, dožínky, půlmaraton, aj.

ZOD Brniště stojí také za místním Ekocentrem, které je otevřené školkám, školám, odborným přednáškám, seminářům a místním lidem. Společnost poskytuje i stipendijní programy a praxe studentům zemědělských oborů. „Jsme největším chovatelem krocanů a krůt v České Republice, chováme i mléčný skot, jsme producentem mléka a prostřednictvím dceřiné společnosti Prominent CZ i významným zpracovatelem krůtího masa. Jsme si vědomi, že bez spokojených zaměstnanců se neobejmeme. Naši lidé chtějí žít v pěkném prostředí, mít dostupné služby, kde trávit aktivně volný čas a být na svůj region pyšní. Právě na to jsou cíleny naše další aktivity v regionu, které postupně uvádíme do života“, dodává na závěr Petr Kubíček, předseda představenstva ZOD Brniště a.s.

 

 

 


Dceřiné společnosti a projekty:

PROMINENT CZ s.r.o.

Zemědělská pozemková a.s.,

Podralský nadační fond ZOD,

AGRO Bílá a.s.

 

 

 www.stezkahastrnamu.cz

 www.jdinazemedelku.cz

 

Další informace: www.zodbrniste.cz, Hana Bolcková, tel.: 731 102 739, mail.: Hana.bolckova@seznam.cz