Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021, které se pohybují mezi 50 % až 62 % uhrazeného pojistného. Další informace jsou zde:

https://www.pgrlf.cz/2021/11/10/spolecnost-pgrlf-a-s-stanovila-sazby-podpor-pojisteni-3/