Na evropské úrovni se jedná o finální podobě společné zemědělské politiky. V rámci trialogu bylo dosaženo dohody o její podobě a čeká se na finální schválení evropským parlamentem. Přesto se společná zemědělská politika stala hlavním zemědělským tématem letošních voleb. Příkladem mohou být přímé platby, kdy někteří politici jsou pro jejich zastropování, ovšem v měkčí podobě, než se schvaluje na evropské úrovni. „Bohužel si neuvědomují, že pravidla Evropské unie nelze změkčit. Buď přijmeme zastropování ve schválené podobě, nebo tento režim nepřijmeme. Jiná možnost není,“ prohlásil na zasedání výboru Zemědělského svazu ČR předseda Martin Pýcha.

SZP bude stále více ovlivňována ambiciózními cíli Zelené dohody, především strategií Farm2Fork a Biodiversity. V nedávné době se na scéně objevila dopadová studie zpracovaná Evropskou komisí (DG JRC), která se snaží nasimulovat dopad obou strategií na složky životního prostředí, tak i na zemědělství. Výsledky jsou velice podobné předchozí studii amerického ministerstva zemědělství. Dojde k propadu zemědělské produkce v Evropě, i přes 10% zvýšení cen některých komodit dojde k poklesu příjmu zemědělců. A výsledek bude spíše diskutabilní. Například by v souvislosti s poklesem stavů hospodářských zvířat došlo k poklesu emisí o necelých 30 %. Toto snížení ale bude z více než poloviny kompenzováno nárůstem stejných emisí ve třetích zemích. „Některé negativní vlivy jsme již mohli vidět v minulosti. Mezi roky 1990 a 2014 se v EU zalesnilo 10 procent zemědělské půdy. Ve stejné době se především v Brazílii a Indonésii vykácelo 9 milionů hektarů pralesů a produkce z těchto ploch nahradila snížení produkce v Evropě,“ upozornil Martin Pýcha.

Předseda ZSČR rovněž upozornil na častý omyl, kdy je české zemědělství označováno jako intenzivní průmyslový obor: „Zemědělská produkce v ČR dosahuje 60 % průměru EU. Ekologicky obhospodařovávaná plocha je dvojnásobná s průměrem EU. Živočišná produkce je na 56 % průměru EU. Opravdu někdo může české zemědělství takto označovat?