Štátna veterinárna a potravinová správa na Slovensku nařídila všem uživatelům loveckých revírů intenzivní odlov divokých prasat s cílem snížení jejich stavů a to vzhledem k tomu, že se na Slovensku vyskytuje africký mor prasat v chovech prasat domácích i u prasat divokých. Další informace jsou zde:

https://rno.sk/intenzivny-lov-diviacej-zveri/