Pro mnoho z Vás je školení zaměstnaců právě teď velmi aktuální. Dotazovali jsme se na Ministerstvu průmyslu a obchodu a jejich info lince (a několikrát jsme to ověřovali), jak je to s povinnými školeními. Dle informací, které jsme dostali, se mohou všechna potřebná školení konat bez omezení, ovšem ne v budově školitele (například v autoškole). 

Opakovaně jsme se také dotazovali na Ministerstvu zdravotnictví, zda už vydalo materiál, který má upravovat pravidla pro konání akcí povolených (nezakázaných), jelikož ho tím pověřují celý podzim krizová opatření Vlády omezující volný pohyb a konání akcí. Dle informací, kterých se nám dostává, tato pravidla doposud vydána nebyla. Není ani žádný jiný oficální zdroj, ze kterého bychom měli při pořádání školení vycházet. 

 

Obecně tedy doporučujeme konat školení v podniku. A držet se pravidel pro pracoviště. Pokud se mají potkat zaměstnanci, kteří se běžně při práci nepotkají, nic nezkazíte většími rozestupy a častějším větráním. Roušky a dezinfekce jsou dnes již samozřejmostí.