Sháníme pracovníky do zemědělství

Zemědělský svaz ČR spustil v souvislosti s opatřeními kolem onemocnění COVID-19 na svém webu službu nejen pro své členy, ale i pro všechny zemědělské podniky a rodinné farmy, které se potýkají s nedostatkem pracovníků. Již před touto situací se mnohé podniky potýkali s nedostatkem zaměstnanců, což se v souvislosti se současnou situací ještě výrazně prohloubilo.

Velkým problémem se stala také nemožnost získat zahraniční sezónní pracovníky. Právě proto jsme přistoupili k oslovení studentů středních zemědělských škol a univerzit, ale i veřejnosti s výzvou Zachraňte zemědělství a v podstatě i naše potraviny. Do výzvy se aktivně zapojilo přes 130 zájemců, z nichž třetina byla oslovena zemědělskými podniky s nabídkou na práci. V systému také evidujeme nabídky na zaměstnání tam, kde se nepodařilo najít mezi studenty vhodné kandidáty. V současnosti evidujeme nabídku na práci jak stálou, tak i pro brigády převážně na chmel, zeleninu, ale i sklizeň ovoce v různých lokalitách naší vlasti, převážně však v oblastech Jižní Moravy, Olomoucka a severozápadních Čech. Celkem se nyní jedná o 50 různých pracovních pozic pro více než 350 lidí a každý den nabídka pracovních míst narůstá.

Ačkoliv se v souvislosti s propouštěním zaměstnanců ocitlo na dlažbě tisíce lidí, ne všichni jsou ochotní v zemědělství pracovat. Problematická je také skutečnost, odkud lidé ochotní pracovat pochází. Přesto se právě na vás obracíme! Pomozte našim zemědělcům zachovat v plné míře ať již živočišnou, nebo rostlinnou výrobu! Více než kdy předtím si dnes uvědomujeme, že právě zemědělství nás živí. Ne vždy je možné potraviny bez potíží dovážet. Postavte se k tomu čelem a zapojte se i vy. Za všechny zemědělce děkujeme!

Registrovat se můžete na: https://www.zscr.cz/Koronavirus?prace