Minulý týden úspěšně proběhl seminář s názvem WELFARE/pohoda zvířat v Klášteře Teplá, kterou organizovala Tematická pracovní skupina, jejímž zřizovatelem je Celostátní síť pro venkov. Zemědělský svaz ČR je součástí této skupiny a také spoluorganizátor tohoto semináře
Děkujeme za velkou účast a vystupujícím za příliv informací k zemědělské veřejnosti.