Místo konání: VÚŽV, v.v.i.

Dne 20.6.2017 proběhl ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves (VÚŽV) workshop s názvem VYUŽITÍ VLÁKNINY A SEPARACE KRMIV K HODNOCENÍ KRMNÝCH DÁVEK SKOTU. Pořadatelem byla Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÚŽV. Workshop byl zařazen v Prioritě 1 – Živočišná produkce, II. Výživa hospodářských zvířat. Workshop byl zaměřen na sdílení a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem v oblasti Inovace metodiky výroby siláží na základě nových poznatků o faktorech ovlivňujících fermentační proces. Farmářům bude podkladem pro správné rozhodnutí jak siláže založit, jaký hybrid či konzervant zvolit a jak se silážovaným krmivem manipulovat, aby ztráty sušiny a organické hmoty byly co nejnižší a ekonomický profit co nejvyšší.

Plánovaná délka semináře byla 5 hodin, skutečná 5 hodin (od 9,30 do 15 h, 0,5 h oběd).

Plánovaný počet účastníků byl 40, skutečně prezentovaných bylo 42.

Plánovaný počet přednášek byl 5, skutečný počet přednášek 5. Zazněly tyto příspěvky:

Ing. Radko Loučka, CSc. (VÚŽV): Výsledky pokusů s použitím silážních přípravků při silážování vojtěšky s různou délkou a strukturou řezanky a mláta.

Ing. Václav Jambor, CSc. (NutriVet): Nové technologie sklizně a jejich vliv na kvalitu, objemovou hmotnost a stabilitu kukuřičných siláží

Ing. Filip Jančík, Ph.D. (VÚŽV): Stravitelnost kukuřičných siláží vyrobených klasickou a Shredlage technologií vyrobených v a.s. Agrosumak Suchdol n/O.

Ing. Radko Loučka, CSc. (VÚŽV): Aktuální problémy v chovu skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou pod 10 mm

Ing. Miroslav Duchoň (CRV CZ): Monitoring příjmu potravy a přežvykování OVALERT.

Diskuze k jednotlivým příspěvkům probíhala ihned po jejich přednesení. Cílem prezentace bylo hlavně představit nové technologie tzv. precizního krmení a také výsledky pokusů získaných v rámci řešení projektu MZe NAZV QJ1510391 „Omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí“. Největší zájem přítomných odborníků se týkal definování vhodné struktury krmiv, efektivní vlákniny a technologie sklizně a silážování metodou Shredlage, včetně jejího využití ve výživě skotu.

Všechny fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.