Ve čtvrtek 25. 5. 2017 proběhl ve VÚŽV v Praze Uhříněvsi seminář na téma „Plemenné hodnoty v chovu ovcí“. Seminář zahájil pan profesor Jakubec, přední odborník na šlechtění a hybridizaci nejen ovcí v České republice. Krátce vzpomněl na začátky šlechtění v ČR i na provoz tehdejších inseminačních a testačních stanic. Základy genetiky a šlechtění si účastníci zopakovali pod vedením Ing. Petra Peška. Ing. Michal Milerski, Ph.D. začal celkovým přehledem historie šlechtění ovcí a následně představil současný stav, kdy se u většiny plemen v ČR využívá předpovědí plemenných hodnot. Ing. Jitka Schmidová hovořila o nových možnostech zlepšování plodnosti z pohledu genetiky a o tom, že nejen bahnice, ale i beran má vliv na počet narozených jehňat ve vrhu. Ing. Alena Svitáková nastínila princip odhadu spolehlivosti plemenných hodnot. Také zdůraznila, jak je z pohledu předpovědi plemenných hodnot důležité mít geneticky propojená stáda v rámci populace a zároveň mít ve stádě potomky po více plemenících. Ing. Milerski ještě poukázal na výši odhadů dědivosti v závislosti na kvalitě poskytnutých dat. Nakonec Ing. Michaela Brzáková nastínila možnosti, jakým by se mohlo ubírat šlechtění v blízké budoucnosti. Jednou z nich by mohla být tzv. genomika a využití „SNP čipů“, které mimo jiné pomohou upřesnit příbuznost mezi jedinci. Protože i když každý potomek dostává od každého rodiče 50 procent genů, sourozenci mezi sebou si jsou podobní někdy více a někdy méně (a to i geneticky). SNP čipy dokážou tuto podobnost rozlišit a díky tomu lze následně zpřesnit předpověď plemenných hodnot.

Semináře se účastnili zejména šlechtitelé, ale i několik chovatelů a studentů České zemědělské univerzity. Během přednášek se několikrát strhla bouřlivá diskuze a i po skončení semináře se přednášející snažili odpovědět na velmi zajímavé, někdy až palčivé dotazy. 

Všechny fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.