Termín konání: 19.10. 2017

Místo konání: KD Větrný Jeníkov

Na semináři byly prezentovány práce Ing. Jana Stibala, ředitele Svazu chovatelů prasat z.s., na téma „Chov prasat v ČR, aktuální stav a připravované změny“, pak Ing. Elišky Žákové ze Svazu chovatelů prasat na téma „Fenotypové a genetické trendy v chovech prasat“. Dále odzněli práce Ing. Emila Krupu, Ph.D. a Ing. Zuzany Krupové z VÚŽV Praha, v.v.i na téma „Ekonomický význam funkčních a produkčních znaků prasat“ a „Index reprodukce pro selekci mateřských plemen prasat“. Semináře se účastnili zejména chovatelé ze šlechtitelských chovů a oprávněných organizací, pro které zvolené přednášky reflektovali aktuální problémy a výzvy v šlechtění prasat. Úspěšnost semináře podtrhuje i široká diskuze k daným tématům, která se rozproudila po přednáškách. Účastníci semináře odcházeli se spoustou nových poznatků. Některé z nich již byly implementovány do rutinního šlechtění prasat v ČR, jiné se budou v blízké době zavádět.