Záznam a prezentace ze semínáře NECHEMICKÉ METODY OCHRANY ROSTLIN.

I.ČÁST

 

II. ČÁST