Termín konání: 22.6.2017

Místo konání: ZD Nové Město na Moravě

Semináře se zúčastnilo 57 zájemců. Byl zaměřen na aktuální problematiku zdraví telat v období do 6 měsíců věku, zejména péči o jejich narození, mlezivovou výživu, výbavu nezbytnými protilátkami a jejich další odchov a výživu. Přednášky k těmto tématům zajistili ing. Pavel Koukal z firmy Mikrop Čebín, Ing. Stanislav Staněk z VÚŽV v Praze, dr. Soňa Šlosárková, Ph.D. z VÚVeL v Brně a s hodnocením vlastního chovu skotu a odchovem telat vystoupil ing. Kamil Zajíček, předseda ZD Nové Město na Moravě.

O správných zásadách odchovu telat mluvil Ing. Pavel Koukal. Ve svém vystoupení se nejdříve věnoval zásadám ošetření telat okamžitě po porodu, resp. péči o matku a mládě v okoloporodním období. Následně se zaměřil na jeho ustájení a možnosti zajištění maximálního welfare. K tomu patří i adekvátní výživa a to jak v období mléčné výživy, tak v období rostlinné výživy. Posluchačům objasnil rozdíly ve složení MKS versus nativní mléko, výhody a nevýhody různých systémů mléčné výživy. Kladl posluchačům otázky, kolik MKS, jak husté MKS, kolikrát denně apod. by mělo tele dostat a interaktivně se diskutovalo nad odpověďmi a zkušenostmi účastníků. Následně se věnoval dnešním nový trendům v krmení telat na mléčné výživě i rostlinné výživě. Dále se věnoval i výživě telat v době odstavu.

Ing. Stanislav Staněk přednášel problematiku kolostrální výživy telat z pohledu kvality mleziva. Kromě odborného výkladu a vyjasnění vlastních pojmů přednesl výsledky sledování zjištěných v rámci řešení grantového projektu. Zejména se jedná aktuální informace o imunologické kvalitě kolostra v tuzemských chovech. Dále rozebral otázku kvality kolostra v závislosti na pořadí laktace, době mezi otelením a podojením, plemeni apod.

Následně se věnoval mikrobiologické kvalitě mleziva v tuzemských chovech, kterou zhodnotil jako neuspokojivou v ČR ve srovnání s vyspělými chovatelskými zeměmi. Posluchačům ukázal míru znečištění mleziva a nejzásadnější vlivy, které vstupují do kontaminace kolostra. N8sledně také přednesl správné postupy hygieny strojů, nástrojů, zařízení a nádob, které slouží k získávání, uchovávání a transportu mleziva.

Ing. Stanislav Staněk a dr. Šlosárková poté pokračovali přednáškou vztahující se k pasivní imunitě telat. Objasnili posluchačům zásady přenosu protilátek do těla telete a pravidla, které je potřeba dodržovat, aby výbava telat protilátkami byla dostatečná a to po co možná nejdelší časové údobí, tj. alespoň 6 a 8 týdnů. Následoval blok, který se věnoval možnostem kontroly pasivní imunity telat a kvality kolostra. Přestavili moderní přístroje, cutt pointy hodnot a pravidla pro jejich správné užívání.

Ing. Kamil Zajíček seznámil posluchače s managementem chovu skotu v družstvu ZD Nové Město na Moravě, se zkušenostmi s odchovem telat a aktuální situací.

Seminář se setkal s velkým zájmem přítomných, kteří ocenili podrobné rozebrání daného tématu a zaměření nejen na teoretické, ale i praktické stránky problematiky odchovu zdravých telat.

Všechny fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.