Termín konání: 26.9. 2017

Místo konání: ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.

 

Seminář probíhal přímo v prostorách administrativní budovy ZD. Zúčastnilo se ho 41 zájemců. Byl zaměřen na aktuální problematiku výživy a zdraví telat v období do 6 měsíců věku, zejména pak na období do odstavu telat, tj. do ukončení mléčné výživy. Přednášky k těmto tématům zajistili ing. Pavel Koukal z firmy Mikrop Čebín, Ing. Stanislav Staněk z VÚŽV v Praze, dr. Soňa Šlosárková, Ph.D. z VÚVeL v Brně a s hodnocením vlastního chovu skotu a odchovem telat vystoupil ing. Ing. Jiří Zelenka, předseda představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

O správných zásadách odchovu telat přednášel Ing. Pavel Koukal. Ve svém vystoupení se nejdříve věnoval zásadám ošetření telat okamžitě po porodu, resp. péči o matku a mládě v okoloporodním období. Následně se zaměřil na ustájení telat a současné trendy v zajištění maximálního welfare. K tomu patří i adekvátní výživa a to jak v období mléčné výživy, tak v období rostlinné výživy. Posluchačům objasnil rozdíly ve složení MKS versus nativní mléko, zejména v obsahu bílkovin a tuků (rostlinné versus živočišné), shrnou výhody a nevýhody různých systémů mléčné výživy. Věnoval se také ředění a dávkování MKS, jak husté MKS, kolikrát denně apod. by mělo tele dostat a interaktivně se diskutovalo nad odpověďmi a zkušenostmi účastníků. Následně se věnoval dnešním nový postupům v krmení telat (suchá krmná dávka, resp. TMR) na mléčné výživě i rostlinné výživě.

Následovala přednáška Ing. Stanislva Staňka, který přednášel problematiku kolostrální výživy telat z pohledu kvality mleziva. Kromě odborného výkladu a vyjasnění vlastních pojmů přednesl výsledky sledování zjištěných v rámci řešení grantového projektu. Zejména se jedná aktuální informace o imunologické kvalitě kolostra v tuzemských chovech. Dále rozebral otázku kvality kolostra v závislosti na pořadí laktace, době mezi otelením a podojením, plemeni apod.

Následně se věnoval mikrobiologické kvalitě mleziva v tuzemských chovech, kterou zhodnotil jako neuspokojivou v ČR ve srovnání s vyspělými chovatelskými zeměmi. Posluchačům ukázal, vycházejíc z vlastních poznatků získaných řešením grantového projektu NAZV, jaká je v řadě chovů v ČR míra znečištění mleziva a nejzásadnější vlivy, které vstupují do kontaminace kolostra. Následně také přednesl správné postupy hygieny strojů, nástrojů, zařízení a nádob, které slouží k získávání, uchovávání a transportu mleziva.

MVDr. Soňa Šlosárková poté navázala přednáškou vztahující se k pasivní imunitě telat. Přednesla aktuální zhodnocení ztrát telat ve vyspělých chovatelských zemích, které se pohybují kolem 5 %. Objasnila posluchačům zásady přenosu protilátek do těla telete a pravidla, které je potřeba dodržovat, aby výbava telat protilátkami byla dostatečná a to po co možná nejdelší časové údobí, tj. alespoň 6 a 8 týdnů. Následoval blok, který se věnoval možnostem kontroly pasivní imunity telat a kvality kolostra. Přestavila současné refraktometry, hraniční hodnoty a pravidla pro jejich správné užívání.

Ing. Jiří Zelenka, předseda představenstva seznámil posluchače s managementem chovu skotu v jejich společnosti a s aktuální situací zemědělství v ČR i v Evropě. 

Seminář se setkal s velkým zájmem přítomných, kteří ocenili podrobné rozebrání daného tématu a zaměření nejen na teoretické, ale i praktické stránky problematiky odchovu zdravých telat.