Termín konání: 26. června 2019

Místo konání: Hradištko pod Medníkem

Cílem semináře bylo:

 • Seznámit účastníky s aktuálním využitím Deníku nemocí a léčení přednesením analýzy nasbíraných údajů o diagnózách
 • Seznámit účastníky s postupy odhadu a využitím plemenných hodnot pro klinickou mastitidu a nemoci paznehtů dojeného skotu
 • Seznámit účastníky s indexem zdraví pro dojený skot a jeho využitím
 • Prezentovat aktuální stav využívání Deníku nemocí a léčení v ČR se zaměřením na výstupy využitelné chovateli skotu
 • Představit možnosti a metody genotypování skotu v laboratořích ČMSCH a.s.
 • Prezentace průběhu a výsledků projektu Fit cow.
 • Diskuze s účastníky, výměna zkušeností mezi výzkumem a praxí.

 

Akce byla zaměřena na seznámení zúčastněných zástupců zemědělské praxe, státní správy a oblasti poradenství a vzdělávání s aktuálním stavem problematiky sběru údajů o nemocech dojeného skotu a jeho využití pro šlechtění. V přednáškové části byli účastníci formou prezentací a navazujících diskuzí postupně seznámeni s problematikou Deníku nemocí a léčení, odhadem plemenných hodnot pro znaky zdraví a genotypování dojeného skotu. Jako první bylo vyhodnoceno využití Deníku pro sběr údajů za posledních 10 měsíců. Byly nastíněny možnosti odhadu plemenných hodnot pro reprodukční poruchy dojeného skotu. Dále byla představena metoda odhadu plemenných hodnot pro klinickou mastitidu a nemoci paznehtů u holštýnského skotu s nástinem využití programu IzdraK, který se využívá pro odhad selekčního indexu zdraví u dojeného skotu. Na to navázala přednáška věnovaná postupům výpočtu indexu zdraví a jeho dalšího rozvoje a využití. Dále byl představen nejnovější doplněk Deníku nemocí a léčení, který obnáší tabulkové a grafické výstupy po chovatele. Pro krátké přestávce byly chovatelů poskytnuty informace o genotypování, prováděném v laboratoři ČMSCH as. Včetně praktických rad pro zájemce o genotypizaci skotu. Jako poslední byl shrnut průběh a dosavadní výsledky projektu Fit cow, který je zaměřen na genotypovaní holštýnských jalovic. Nakonec proběhla diskuze.

 

Dotazy účastníků:

 • Jak se při odhadu plemenných hodnot bere do úvahy různá technologie stájí?
 • Jakým způsobem je zajistit maximální spolehlivost plemenných hodnot?
 • Proč jsou výsledky genotypování někdy dostupné za dlouhou dobu?
 • Jak dosáhnout toho, aby chovatel získal pro svá zvířata odhady plemenných hodnot pro znaky zdraví?
 • Jak lze do Deníku převádět data o nemocech z dojírenských systémů?

 

Závěr: Seminář proběhl v plánovaném harmonogramu po časové i odborné stránce. Jeho cíle byly splněny. Získané informace byly přínosné pro účastníky, ale i organizátory. V rámci setkání byly předběžně domluveny možnosti budoucí spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a praxí i státní správou. Chovatelé projevili zájem o další informace, a i o opakování semináře v roce 2020.

 

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.