Termín konání: 23.11. 2017

Místo konání: Velká Chyška

 

Seminář byl uskutečněn ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi". Farmářský den zahájil předseda představenstva ZD Velká Chyška Ing. František Papež.  Ing. Václav Kudrna, CSc. z VÚŽV v úvodu prezentoval současnou činnost VÚŽV, co je nového ve VÚŽV a co chovatelům nabízíme, a to nejen v rámci poradenské činnosti.

Téma přednášek zaujalo více než 60 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby zemědělcům a chovatelům:

  • Hospodaření se živinami a péče o půdní úrodnost
  • Za kolik vyrábí mléko podniky v èr?
  • Ekonomické ukazatele odchovu a hlavních produkčních nemocí telat
  • Novinky ve zdraví končetin a paznehtů dojnic
  • Řízení okoloporodního období dojnic ve vztahu k reprodukci a zdraví

V rámci diskuze byl vznesen dotaz na zjišťování a oceňování statkových hnojiv a krmiv v rámci dotazníkového šetření rentability výroby mléka, jehož výsledky byly prezentovány. Z odpovědi vyplynulo, že údaje jsou vykazovány v takové podobě, v jaké je podnik eviduje a interně účtuje, tj. jsou sledovány např. nakoupená a vlastní krmiva, u kterých se zjišťuje jejich druh, spotřeba pro dojné krávy a cena, která může být tržní nebo vnitropodniková.