Prezentace ze semináře na téma ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH.