Termín konání: 25.9.- 26.9.2019

Místo konání: Wellness Penzion Pod Rozhlednou, Vrbice 32, 517 41 Kostelec    nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou,

Cílem semináře bylo:

  • Exkurze na mléčné farmě Oucmanice, včetně prohlídky nově vybudovaného teletníku o celkové kapacitě 171 telat.
  • Seznámit účastníky s vlivem krmných aditiv ve výživě telat
  • Prezentovat efektivitu příjmu krmiva a genomiku plemenic
  • Představit vliv zoohygieny na odchov telat a mladého dobytka
  • Prezentace precizního krmení jalovic z pohledu využití proteinových zdrojů
  • Diskuze s účastníky, výměna zkušeností mezi výzkumem a praxí.

Akce byla zaměřena na seznámení zúčastněných zástupců zemědělské praxe, státní správy a oblasti poradenství a vzdělávání s aktuálním stavem problematiky odchovu, výživy telat a jalovic. V první části byli účastníci seznámeni s mléčnou farmou v Oucmanicích včetně teletníku. Celou exkurzi provázel svým výkladem a zodpovídaní dotazů předseda ZOD Zálší Zdeněk Burda se svými kolegy. Součástí druhé části byly přednášky a prezentace. První vystoupil Ing. Luděk Štůrala z firmy LINAGRI s.r.o. s tématem Precizního krmení jalovic z pohledu využití proteinových zdrojů. Následoval Doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček z Mendelovy university v Brně a jeho příspěvek se týkal zoohygieny telat a mladého dobytka. Po přestávce následovala přednáška na téma Efektivita příjmu krmiva a genomiky plemenic, kterou odprezentoval Ing. Roman Hruda – Hlavní šlechtitel holštýnského skotu, CRV CZ.  Na závěr vystoupil se svou zajímavou přednákou Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. z  JČU v Českých Budějovicích s tématem Krmná aditiva ve výživě telat.  

Dotazy účastníků:

  • Cenová dostupnost vozíku na převoz telat?
  • Čím ošetřovat paznehty v zimním období?
  • Kolik stojí rozbor genomiky u plemenic?
  • V jakém stáří poprvé připouštět jalovice?

Závěr: Workshop proběhl v plánovaném harmonogramu po časové i odborné stránce. Jeho cíle byly splněny. Získané informace byly přínosné pro účastníky, ale i organizátory. V rámci setkání byly předběžně domluveny možnosti budoucí spolupráce mezi výzkumnými organizacemi i praxí.  Účastníci se zájmem diskutovali, jak efektivně zúročit nově nabyté informace.

Fotografie ze semináře naleznete zde.