Termín konání: 19. 10. 2017

Místo konání: ZD Nové Město na Moravě

Semináře se zúčastnilo celkem 83 chovatelů skotu, paznehtářů a dalších odborníků z oblasti živočišné výroby. Garantem akce byla MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., a to nejen z pozice hlavního koordinátora semináře, ale i z pozice odborníka, který se úpravou paznehtů a řešením nálezů na prstech dojnic jako expert roky intenzivně zabývá. Hlavním přednášejícím byl dr. Stefan Nüske, (AOR), vrchní odborný rada Veterinární fakulty Ludvík Maxmilián Univerzity Mnichov, který je vedoucím Školního zemědělského podniku mnichovské univerzity. O velmi fundovaný a precizní překlad v průběhu celého semináře i následného workshopu se staral MVDr. Petr Fleischer, Ph.D..

Dr. Nϋske přednášel o funkční úpravě paznehtů dojnic a o postojích zvířat, které jsou zásadní pro vznik a rozvoj onemocnění paznehtů. Jejím cílem je náprava změn na paznehtech způsobených soudobými systémy ustájení, resp. přiblížení tvaru paznehtu k jeho biologickému ideálu. Z jeho přednášky vyplynulo, že základním motem práce paznehtáře by mělo být: „Nejdříve se podívej, potom pracujů“ a že úroveň zdraví paznehtů je vlastně odrazem kvality celkového managementu stáda ve všech jeho oblastech (výživa, ustájení ...).

Ve své druhé přednášce se dr. Nüske věnoval nemocem prstu. Pro posluchače byla velmi atraktivní ukázka postupu léčení nemocí paznehtů, při které zdůraznil, že alfou a omegou řešení je jejich co nejvčasnější odhalení, které zvyšuje šance na uzdravení zvířete. Představil standardní postup léčby včetně chemického podkování a zakládání obvazu, okolo čehož se rozvinula bohatá diskuze.

Dále dr Nϋske věnoval pozornost Digitální dermatitidě (DD). Představil posluchačům zejména klasifikaci DD na jednotlivá stádia a upozornil, že v chovech s výskytem DD lze pozorovat různé skupiny jedinců od permanentně zdravých po permanentně postižená. Okrajově se dr. Nϋske věnoval i problematice tylomu a nekrobacilózy.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. se ve své přednášce podělila o své postřehy z navštívené celosvětové konference „Lameness in Ruminants 2017“, která se konala letos v září v Německu. Hovořila o příčinách vzniku subakutního zánětu škáry paznehtní, který zřejmě stojí za vznikem lézí na paznehtech. Představila standardní postup ošetřování rozvinutých lézí, který by měl zajistit vyšší úspěšnost terapie. Informovala o nových poznatcích kolem DD, včetně vývoje přípravků, které by měly být alternativou ATB sprayů v lokální léčbě DD, patří mezi ně například polyuretanová náplast, přípravky na bázi mědi, či kyseliny salicylové.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. také představila do českého jazyka přeložený obrazový ICAR atlas zdraví paznehtů, který přeložila spolu s MVDr. Fleischerem a který usnadňuje správné rozpoznání nemocí a napomůže k jeho přesné evidenci, což je první předpoklad k efektivnímu vyhodnocování zdravotního stavu na paznehtech.

O technologiích ve vztahu ke zdraví končetin referoval Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., VÚŽV. Věnoval se zejména podlahám ve stájích. Probírána byla aktuální problematika matrací v pohybových chodbách. U zaroštovaných podlah byly shrnuty základní požadavky na jejich kvalitu a instalaci s ukázkami aktuálních trendů v této oblasti. Chovatelé byli poté seznámeni s koupelemi paznehtů. Velký důraz byl kladen na předmytí paznehtů s ukázkami jednotlivých zařízení, která jsou v zahraničních chovech již používána.

Seminář přinesl spoustu nových informací a neotřelých pohledů na „již zdánlivě známé věci“. Řadu z nich lze přímo uplatnit v každodenní praktické činnosti. Kromě toho ale nastolil i řadu otázek, které mohou motivovat k dalšímu vzdělávání a poctivé práci s cílem se stále zlepšovat a patřit ve svém oboru k těm nejlepším.