Před týdnem navštívila Českou republiku delegace evropského parlamentu vedená předsedkyní Monikou Hohlmeierovou. Ve světle programu a výstupů z její návštěvy si  klademe otázku, proč se setkala jen s jednou zemědělskou nevládní organizací, která díky své politické angažovanosti je konstantně v opozici vůči krokům současné vládní koalice. Nelze se zbavit neodbytného dojmu, že selektivní výběr těch, kteří měli možnost se k SZP vyjádřit, nebyl vyvážený a neskýtá objektivní reflexi současného stavu realizace SZP v ČR. Prostřednictvím otevřeného dopisu jsme ji vyzvali, aby se jakýchkoliv dalších diskusí k sektoru zemědělství a nastavení SZP v ČR mohli účastnit i zástupci Zemědělského svazu ČR.