Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 550 milionů korun.

Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) v takzvaných nových členských státech, mezi které patří i Česká republika, slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. Finanční prostředky na tyto platby jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, tedy ze státního rozpočtu ČR.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2021

Sektor

Sazba (Kč/jednotka)

Zemědělská půda (ha)

120,51

Chmel (ha)

3 255,10

Škrobové brambory (t)

1 091,78

Přežvýkavci (VDJ)

65,83

Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ)

74,01

Ovce/kozy (VDJ)

45,77

Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou poskytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS).

 

Autor a zdroj:

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_sazby-prechodnych-vnitrostatnich-podpor.html