Zemědělský svaz ČR očekává, že v letošním roce se zvýší hodnota produkce českého zemědělství. Toto zvýšení je dosaženo růstem cen některých zemědělských komodit především ve druhém čtvrtletí tohoto roku a růstem hodnoty zásob, především krmiv a hnojiv. Naopak dochází k výraznému růstu nákladů.

Praha, 19. prosince 2022 – „Podle našich zjištění došlo ke zvýšení nákladů o přibližně 25 %, což je vyšší navýšení oproti růstu příjmů zemědělských podniků, které činí kolem dvaceti procent,“ tvrdí předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle těchto zjištění se zároveň zvýšila hodnota zásob krmiv a hnojiv o čtvrtinu. „Při současném zvýšení tržeb, nákladů a zásob očekáváme pokles podnikatelského důchodu,“ doplnil Pýcha. Zvláště problematická je vysoká hodnota zásob, které lze jako nákladovou položku uplatnit až v době jejich spotřeby.

Zároveň dojde ke zvýšení podílu tržeb z rostlinné výroby, které budou zhruba dvojnásobné ve srovnání s tržbami ze živočišné výroby. „Ideální je, když obě složky tvoří polovinu. Dochází tak k nerovnovážné struktuře zemědělské produkce, kdy je upřednostňována jednoduchá výroba s minimem vstupů a nedostatečnému rozvoji produkce s vyšší přidanou hodnotou,“ říká Martin Pýcha.

Zemědělský svaz ČR provádí každoročně šetření podnikatelského zisku v zemědělství podle účetních standardů České republiky, jehož výsledek zveřejňuje vždy na začátku března. V loňském roce dosáhl 9,1 mld. Kč a od roku 2014, kdy jeho hodnota překročila 13 mld. Kč, setrvale klesal. K odhadům zisku v tomto roce se Zemědělský svaz ČR nechce bez odpovídajících údajů vyjadřovat.