Rozhovor: ČRO Radiožurnál s ministrem zemědělství Tomanem ze dne 9. dubna 2020:

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

Česká vláda v těchto chvílích zahajuje další mimořádné jednání kvůli epidemii koronaviru. Ministři by mohli prodloužit nouzový stav, který platí v České republice od 12. března. Dopady šíření nákazy řeší ve svém resortu i ministerstvo zemědělství. Kabinet zatím nepřijal jeho návrh, aby se omezeně otevřela kromě hobbymarketů a dalších provozoven i farmářská tržiště. Nicméně na utlumení koronavirových dopadu mají směřovat navýšené prostředky pro podpůrný garanční rolnický lesnický fond a také se má posilovat evropský rozvojový program. Celkově má stát v resortu přerozdělit na protikrizová opatření asi 6 miliard korun. Ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD je naším hostem, dobrý den.

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Dobrý den.

 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

Pane ministře, jak zatím na zdejší zemědělce dopadají důsledky koronavirové krize? Která odvětví ji pociťují nejvíc?

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak, co se týká dopadů tak největší problémy s chybějícími pracovníky. My jsme včera na to téma měli schůzku, my o tom jednáme každý den. Chybí řádově 8700 pracovníků, řádově u 300 podniků. Ty jarní práce jsou v tu chvíli relativně zajištěny s vypětím sil podniků. Nicméně od května nám začnou ty sklizňové, sklizňové práce na zelenině a dalších věcech, takže teď o tom jednáme. Jednal jsem s rektory samozřejmě možnost zapojení studentů. Jednáme také o možnosti zapojení pracovníků z Automotive, z agentur. Hledáme i cestu, jakým způsobem dopravit pracovníky z Ukrajiny, jakým způsobem to vyřešit. Takže to je pro nás velký problém. Samozřejmě máme spolupráci s vysokými školami na webu Agropráce.cz nebo Zemědělského svazu plus facebooková skupina našeho ministerstva, takže všichni zájemci jsou vítáni. Samozřejmě se to dotýká i práce v lesích, a tak dále. Takže to je ten náš největší problém. Ten druhý problém je samozřejmě, jak jste řekl odbyt hlavně pro ty menší zemědělce, kteří prodávali přímo do restaurací nebo farmářské trhy, a tak dále. My se, co se týká farmářských trhů, kontaktujeme s asociací pořádající farmářské trhy. My co nám asociace předložila těch 9 konkrétních pravidel, já jsem požádal vládu, a tak dále.

 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

Ano, ale bude ještě, pane ministře, v kabinetu prostor se v blízké době k tomuto návrhu na omezené otevření farmářských tržišť vrátit? Protože zmíněná Asociace farmářských tržišť tvrdí, že kvůli tomu zavřený může zbankrotovat až 40 % malých farem.

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak, co se týká toho bankrotu tak já si to číslo netroufám tvrdit jestli to je 40 % nebo méně, ale určitě to způsobuje velké řadě těch zemědělských podnikatelů, hlavně těch malých velké problémy a já musím říct, že nečekám jenom na vládu. Já to budu dávat i na té vládě dneska jako připomínku, aby to bylo jedno z těch prvních věcí, které se otevřou. Ale musíme vlastně pomoct, pomoct těm zemědělcům a myslím si, že ty pravidla, která navrhli, jsou dostatečná, ale samozřejmě záleží na ministerstvu zdravotnictví a na hlavním hygienikovi.

 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

A jaké byly, promiňte, že vás přerušuji ale, jaké byly tedy argumenty proti tomu dřívějšímu otevření?

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě má obavy s ministerstvem vnitra z toho, aby se nám nerozjela dál ta pandemie, ale já to musím respektovat. Samozřejmě vždycky záleží na resortu zdravotnictví, a pokud to posvětí z hlediska zdravotního, tak si myslím, že se to uvolní okamžitě.

 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

No a nakolik na farmáře doléhá nouzový stav? My jsme například slyšeli o tom, že se mnozí z nich nemohli ze začátku aspoň dostat na pole, nebo že řeší, kdo se postará o zvířata, když je na nějaké malé farmě koronavirus?

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak my jsme dneska o tom vlastně měli jednání se zemědělci. My se snažíme s hygienickou službou přijmout nějaká pravidla, protože vlastně to zemědělství, ať živočišná výroba, když je to dojení krav, krmení zvířat, a tak dále, to se nedá zastavit, takže by to bylo možno střídání. Oni přímo zemědělci přijali veškerá opatření, která mohli. Nicméně o ty zvířata se postarat musí. Ty dopady byly poměrně ze začátku velké, hlavně, když se uzavřela Litovel, tak tam jsem jednal i s panem hejtmanem Oklešťkem a s místními orgány. Já jsem rád, že nakonec k tomu přistoupily, že to umožněno bylo, protože v jednu chvíli vypadalo, že tam nebudou moci ani veterináři, což se povedlo nám prosadit, že veterináři se musí starat o zvířata. Povedlo se nám udržet v chodu ty největší továrny na těstoviny, které tam jsou, a tak dále. Takže to byl velký problém, ale zase musí na druhu stranu říct, že my jsme vybojovali možnost prodeje ze dvora pro ty zemědělce, aby aspoň mohli někteří prodávat, tam kde tu možnost mají, aby mohli prodávat přímo lidem. Ta možnost tam je od samého začátku.

 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

Když se podívám na takové globálnější celkově kroky, tak stát chce navýšit prostředky PGRLF. Většina peněz ovšem má směřovat na program rozvoje venkova. Neměl by ty prostředky hlavně na zmíněný fond? Podle Asociace soukromého zemědělství má potenciál pomoct daleko větším množství subjektů, a to rychleji a nižší administrativní zátěží?

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak my si musíme říct vlastně, k čemu ty peníze slouží. Na podpůrný garanční rolnický fond jde miliarda korun a ty jsou určeny primárně právě na ty účely, o kterých jste mluvil. To znamená na malé a střední zemědělce a farmáře. Tam to bude garance úvěrů, snížení jistiny, pokračování programu Zemědělec. Bude tam nákup půdy, aby se mohli zabezpečit, aby se mohly stabilizovat, a tak dále, takže my to splňujeme. Na druhé straně, my se také musíme bavit o té soběstačnosti pardon, s tím, že tu soběstačnost neuděláme bez investic. A ty investice vlastně děláme přes program rozvoje venkova a tam mohou také ti malí i střední, a aby tam mohli i ti větší, takže je to podle mě rozloženo tak, aby to bylo i z výší soběstačnosti a zároveň pomoct.

 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

No, a když mluvíte, tedy o soběstačnosti, ono se hodně mluví o tom, že kvůli výpadkům produkce na jihu Evropy nebo v Polsku bude nutné právě tuto položku posílit. Jaké jsou další kroky, které v tomhle směru chystáte?

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak právě my se snažíme přes rozvoj venkova podpořit ty sektory, které jsou velmi citlivé. To znamená, to je ovoce, zelenina, chmel, brambory to jsou vlastně položky, kde chceme v rámci rostlinné výroby tady ty sektory podpořit. Protože u zeleniny jsme soběstační z 35%, u ovoce řádově z 50 %, u vepřového masa 55 %, u drůbežího masa 70 %. Prosím, nechytejte mě za jednotky procent, protože teď se bavíme řádově a my musíme podpořit právě zvýšení výroby, ale také nejenom u zemědělců ale u zpracovatelů, a to právě do toho chceme dát peníze těch 3,3 miliardy korun a do živočišné výroby.

 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

A ještě jedna záležitost. Mluvili jsme o problému s personálem, ten se může odrážet i na odstraňování škod po kůrovci. Vy jste ve sněmovně připustil, že letos může brouk napadnout přinejmenším stejný objem dřeva jako loni. Jakou pomoc chystá resort v tomhle směru?

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak, co se týká lesů tak my jsme už v loňském roce ke konci loňského roku vyplatili řádově jedna celá něco miliardy korun těm nestátním vlastníkům lesa. To znamená, šlo všem s výjimkou státních lesů, vojenských lesů, ať to byly obce, ať to byly právnické osoby nebo soukromé fyzické osoby. V letošním roce vláda uvolnila dalších 1,2 miliardy. My jsme právě z větších úspor, které jsme dali dohromady, dali dohromady řádově 100 000 000 Kč 200 000 000 Kč, takže celkově tam půjde 2,8 miliardy právě na pomoc těm nestátním vlastníkům a zalesňování, na odstraňování klestí, a tak dále. Takže, takže tady ty peníze šly do lesů, ale samozřejmě hledáme i peníze, aby to bylo za letošní rok. Já jenom pro ilustraci chci říct, že v loňském roce odhadem se vytěžilo 30 mil. kubíků dřeva, z toho bylo 20 mil. kubíků kůrovcového a z toho šlo 14 mil. kubíků na export. A je potřeba říct, že před pár lety tady byla těžba 14 až 17 mil. kubíků, takže my vlastně vyvážíme to, co se tady těžilo, tak jsme za loňský rok vyvezli.​

 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

Uvádí ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD. Děkuji vám za rozhovor, na shledanou.

 

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Děkuji, na shledanou.

 

Zdroj:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/ceska-vlada-v-techto-chvilich-zahajuje.html