Rozhovor s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou na aktuální témata pro Hospodářské noviny ze dne 9. února je vyvěšen na webu Ministerstva zemědělství v plném znění zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/omezime-pestovani-repky-a-kukurice-pro.html